omhoog over ons onze partners onze diensten projecten contact

Over Holland Agroconsultancy

Welkom op de website van Holland Agro Consultancy BV. Een bedrijf wat sinds 2012 is ontstaan uit de groeiende vraag naar kennis, toewijding en expertise op het gebied van teelttechnische begeleiding en advies voor groentetelers die in diverse regio’s ter wereld gevestigd zijn.

Nederlandse tuinbouwondernemers staan wereldwijd bekend om de enorme kennis en ervaring op het gebied van het verantwoord telen en produceren van een grote diversiteit aan groenten en sierteelt. Door dit gegeven wordt steeds vaker een beroep gedaan op de zeer lange en professionele ervaring die in de Nederlandse tuinbouw beschikbaar is.

Holland Agro Consultancy BV vindt haar oorsprong uit deze groeiende ontwikkeling en de daarbij behorende vraag naar deze kennis en ervaring om in het buitenland tuinbouwondernemers van begeleiding en advies te voorzien in diverse teelten.

Groeiende wereldvoedsel consumptie

Met name de groenteteelt is, met het oog op de groeiende wereldvoedsel consumptie in sterke ontwikkeling. Ondanks de vele mogelijkheden op breed terrein van alle groenten is ons specialisme met name gericht op de teelt van diverse slasoorten en radijs. Ook andere teelten zoals tomaten, paprika’s en komkommers, koolsoorten en meloenen behoren tot het pakket. Mede om deze diversiteit worden zeer nauwe banden onderhouden met een groot netwerk van ervaren telers welke hun expertise en ruime ervaring inzetten voor ondersteuning aan telers in het buitenland.

Iedere teelt kent haar eigen teeltwijze en eist hiervoor een individuele professionele benadering, precies om deze reden is samenwerking met ervaren telers en producenten essentieel voor het doen slagen van teelten in het buitenland.

Versheid en houdbaarheid

Een andere reden voor telers in het buitenland is het “local for local” principe, door de groeiende vraag van consumenten naar verantwoord geteelde producten en ter ontlasting van het milieu, ziet men kansen en mogelijkheden om de producten op locatie te telen waar deze geconsumeerd worden. Hierdoor worden de transportkosten flink gereduceerd en mede daarmee het milieu ontzien, gevolg hiervan is dat kosten beheersbaar worden en komt dit de kwaliteit, de versheid en houdbaarheid van het vers geoogste en verpakte product ten goede.

Daarnaast staan lokale aspecten zoals klimaatomstandigheden, lokale cultuur, werkgelegenheid en plaatselijke voorzieningen centraal, alleen door deze manier van aanpak en aanpassing welke zijn gericht op de plaatselijke omstandigheden is het mogelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren.

Hoogwaardige kwaliteit

Holland Agro Consultancy BV voorziet in deze behoefte om samen met de lokale producenten een hoogwaardige kwaliteit oogst en opbrengst te realiseren, met daarbij uiteraard een bijbehorend goed rendement. Door frequente bezoeken, een nauw contact met de opdrachtgever en een uitgebalanceerd advies en begeleidingstraject te bieden, zijn telers in het buitenland in staat om producten te telen die voldoen aan de hedendaagse eisen van kwaliteit, houdbaarheid en milieuvriendelijke aspecten.

Het specialisme is gericht op de teelt van Radijs, vanwege de zeer ruime ervaring en kennis in deze teelt is het mogelijk om dit gezonde, voedzame en trendy product vrijwel overal ter wereld te kunnen telen en produceren. In samenwerking met diverse partners op het gebied van onder meer grondbewerking, zaadselectie bedrijven, professionele begeleiding op het gebied van grond en wateranalyses, bemesting deskundigen, producenten van sorteer- en verwerkingslijnen, verpakking machines en een professioneel advies en begeleiding, is het mogelijk om middels kwaliteit en een renderende teelt aan deze sterk toenemende vraag te voldoen.

Samen sterk!

Samen met deze bedrijven welke reeds vanuit het verleden een zeer gevestigde naam hebben opgebouwd en in combinatie met kennis en ervaring gedurende reeds meer dan 30 jaar is het mogelijk om een compleet pakket te bieden die deze ondernemers een goede toekomst tegemoet kunnen zien.

Holland Agro Consultancy BV voorziet onder meer in het completeren van al deze facetten die benodigd zijn om een teelt van het allereerste begin tot en met professioneel verpakt en verkoopbaar product.

Dankzij de uitzonderlijke persoonlijke toewijding en aandacht voor ondernemer en teelt, onze lage overheadkosten en een efficiënte benadering en “de no nonsense mentaliteit” , is dit de essentie waarin deze begeleiding wordt uitgevoerd en zijn we in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen in staat een hoogwaardig product te produceren.

Niet voor niets is de slogan voor ons bedrijf: fusion of knowledge and dedication!

Onze partners

Samenwerking is essentieel voor het slagen van een goede opbrengst en teelt, de tuinbouw in Nederland is zover gekomen dankzij samenwerking van bedrijven op het gebied van toeleverantie, onderzoek, verwerking en verpakking.

Uitwisseling van kennis en ervaring

Niet in de laatste plaats is samenwerking tussen telers onderling van cruciaal belang, met name door uitwisseling van kennis en ervaring is het mogelijk om tot een goed en maximaal rendement te komen.

Onze partners zijn dankzij jarenlange ontwikkeling en expertise zeer geavanceerde en ervaren bedrijven die met professionele benadering een uitstekende voorwaarde vormen voor het doen slagen van deze projecten

Enkele van onze partners zijn

Zaadselectie bedrijven

Zaai, oogst, verwerking en verpakkingsmachines

Laboratoria

Bemesting en gewasbescherming

kastunnel constructies:

Onze diensten

Holland Agro Consultancy BV dankt mede zijn kracht uit de ruime eigen ervaring en op het gebied van nauwe samenwerking met onze partners, hierdoor kunnen we een op maat gerichte aanpak verzorgen die toegesneden is op de situatie ter plaatse en naar wens van de opdrachtgever.

Eigen unieke situatie en wensen

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever en rekening houdend met de lokale omstandigheden, kunnen er diverse combinaties van diensten worden aangeboden. Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen unieke situatie en wensen. Soms ondersteuning bij reeds ervaren telers tot het volledig begeleiden op het gebied van teeltwijziging, processen van gewenste installatietechnieken en advies op teelt technisch gebied bij nieuwbouwprojecten.

Begeleiden en adviseren

De nadruk ligt op het begeleiden en adviseren van teelten vanaf start tot en met de oogst.

Voorbeelden van diensten zijn

  • Intensief teeltadvies en begeleiding op afstand
  • Intensieve teeltbegeleiding ter plaatse (bezoek frequentie naar gewenstheid)
  • Advies en oplossingsgerichte aanpak inzake teeltproblemen, schimmelaandoeningen, ziekten en plagen.
  • Op maat gesneden begeleiding t.b.v. installatietechniek tijdens nieuwbouwprojecten, waterkwaliteit, grondonderzoek, grondverbeteringsprogramma’s
  • Advies en begeleiding van seizoensgebonden rassenkeuze
  • Verzorgen van netwerk en contactlegging van experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van teelt, machines en installaties

Projecten

Dit gedeelte van de website is continu in aanbouw. Binnenkort kunt u hier uitgebreide informatie vinden over projecten van Holland Agroconsultancy. Foto's en korte texten illustreren en geven een prima beeldvorming aan de huidige projecten waarbij Holland Agro Consultancy BV in zekere mate een forse bijdrage levert.

Enkele Projecten in beeld

Kasteelten, Nederland

Israel

Krasnodor, Rusland

Artashat, Armenië

Pszczyna, Polen

Agadir, Marokko

Exclusieve Specials

Kasteelten, Nederland

Israel

Krasnodor, Rusland

  • test

    test

Artashat, Armenië

Pszczyna, Polen

Agadir, Marokko

Exclusieve Specials

Gegevens

Neem gerust vrijblijvend contact op!

Holland Agro Consultancy BV
Heijdsepad 2, 2681 VM Monster
the Netherlands
Tel.
+31 (0)6 139 00 281

email holland@agroconsultancy.com